Menu

Fråga:

Bullrar vindkraftverk?

Svar:

Det finns främst två ljudkällor från vindkraftverk, nämligen mekaniskt ljud från växellåda eller generator och aerodynamiskt ljud från vingarna. Mekaniskt buller är sällan något problem för moderna vindkraftverk. Detta beror på bättre konstruktioner och tekniska förbättringar, samt ljudisolering av maskinhuset. Aerodynamiskt ljud från vingarna uppstår när vingarna passerar tornet. Det aerodynamiska ljudet har blivit mycket lägre de senaste tio åren, främst tack vare bättre design av turbinbladen. Större vindkraftverk har också högre torn. Ljudet från vingarna kommer alltså från betydligt högre höjd och detta gör att vi oftast uppfattar större vindkraftverk som mer tystgående än mindre vindkraftverk.

När vindens hastighet överstiger ca 8 m/s blir bakgrundsljud så som vindsus, lövprassel, vågskvalp etc. högre än vindkraftverkets eget ljud. Moderna vindkraftverk startar när det blåser 3–4 m/s. Det är alltså främst vid vindstyrkor på 3-8 m/s som vindkraftverket hörs. Eftersom ljudet inte varierar lika mycket med vindstyrkan, som ljudet från vinden, så hörs vindkraftverk mest vid svag vind. Vegetationen och bebyggelse kan i viss mån dämpa ljudet. När det är stiltje står vindkraftverken still och hörs inte alls.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.