Menu

Fråga:

Hur påverkar vindkraftverk fåglar och andra djur?

Svar:

Hittills har forskning visat att våra tamdjur (kor, får hästar osv.) snabbt vänjer sig vid vindkraftverken och går snart alldeles intill dem och betar. Så gör också vilda betande djur. Fåglar flyger sällan in i vindkraftverk. Det finns många undersökningar på detta område från Danmark, Holland, USA och Sverige.
Intresset för havsbaserad vindkraft ökar och därför är det också viktigt att undersöka hur havsbaserade vindkraftsanläggningar påverkar t.ex. fisk och ål. Vid Vattenfalls anläggning lillgrund i södra Östersund har ett flertal studier utförts rörande hur havsbaserad vindkraft kan påverka faunan. Du kan läsa mer på Lillgrunds hemsida.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.