Menu

Fråga:

Vilka förhållanden krävs för att ett vindkraftverk skall producera elektricitet?

Svar:

Det är mycket viktigt var vindkraftverk placeras. Det krävs naturligtvis goda vindförhållanden. Det ska blåsa ofta och mycket utan att för den skull storma. När vindhastigheten fördubblas ökar vindens energiinnehåll åtta gånger. Desto ojämnare marken är och ju fler buskar, träd och byggnader desto mer bromsas vinden in och desto mindre energi kan utvinnas. Detta är en av orsakerna till det ökande intresset av att sätta upp vindkraft i fjällen, längs kusterna och i haven.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.