Menu

Fråga:

Kan man kombinera vindkraftsproduktion med annan elproduktion?

Svar:

Ja absolut! Vindkraft och vattenkraft går utmärkt att kombinera. På vintern, när vattenmagasinen minskar och energibehovet är som störst, blåser det som mest. När vindkraftverket producerar energi kan man spara vatten i älvarnas vattenmagasin, vilket man sedan kan använda till elproduktion när vinden avtar. Elproduktion från vindkraftverk varierar mycket under dagens lopp, beroende på att vindstyrkan hela tiden varierar. Men i takt med att vi ansluter allt fler vindkraftverk till elnätet så utjämnas dessa variationer. Det blåser ju inte lika mycket eller lika lite överallt samtidigt.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.