Menu

Vindmätningarna avslutas

Projektet avser att senare i år installera en mätmast, med högsta nivå 100 meter över havsytan. För detta kommer geotekniska undersökningar att utföras i upp till tre positioner inom området för den planerade vindkraftparken. Företaget Aarsleff kommer att utföra dessa undersökningar från en jack up-rigg. Pre­liminär start för fältundersökningarna blir den 3 april, men på grund ...

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner.

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för energiproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.