Menu

Vindmätningarna avslutas

Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 220 m. Syftet med ändringsansökan är att få möjlighet att använda  bästa teknik avseende turbiner och som nu finns att tillgå på marknaden. Med ansökan har lämnats en miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning. Av denna framgår bland annat att vid ändring kan pålningsljud  bli kraftigare under byggna ...

Bolaget har idag tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft om högst 83 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 170 meter och en sammanlagd effekt om totalt maximalt 300 MW. Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 220 m. Syftet med ändringsansökan är att få möjlighet att använda de turbiner som nu finns ...

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner.

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för energiproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.