Menu

Vindmätningarna avslutas

Mark- och miljödomstolen har i en dom den 30 augusti 2016 medgivit en höjning av vindkraftverkens totalhöjd från 170 meter till 220 meter. Ändringstillståndet som sådant är överklagat av två boende i Åhus. Bolaget har överklagat några av villkoren. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen för prövning. Mark- och miljödomstolens dom ...

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner.

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för energiproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.